Cze
02
2014

lista skrótów w języku English cześć 4

Najbardziej  popularne skróty English używane podczas komunikacji internetowej w komunikatorach , typu czat czy SMS w telefonie  . Skróty angielskie bardzo często są wykorzystywane w różnego typu dokumentach, pismach i instrukcjach. Nie zawsze jednak możliwe jest znalezienie odpowiednich objaśnień. Dla osób poszukujących wyjaśnień angielskich skrótów powstała  ta lista skrótów .  Cześć 4 Zawiera   48  Skrótów  oraz  znaczenie  Polskie

Poniżej zostały przedstawione slang skróty

z angielskiego cześć 4 z 5

używane w różnego typu dokumentach czy

też  komunikatorach czatowych oraz w wiadomościach SMS .

skróty

 są podane w następującej kolejności:

Numer  >> Skróty >> znaczenie angielskie >> Znaczenie polskie


 1|POS  >>|Piece Of Data >>|Fragment danych


 2|POSSLQ  >>|Person Of Opposite Sex Sharing Living Quarters   >>|

Współlokator przeciwnej płci


3| POV    >>|Point Of View   >>|Punkt widzenia


4| PPL   >>|People    >>|Ludzie


 5|PPNMSP   >>|POLSKIE Po prostu nie mogłem się powstrzymać


6| PPNMZS   >>|POLSKIE Po prostu nie mogę ze śmiechu


7| PSSSLQ   >>|Person Of Same Sex Sharing Living Quarters  >>|

Współlokator tej samej płci


8 |PTB    >>| Powers That Be     >>|Siła (władza) to jest to


9| PTL     >>|Praise The Lord    >>|Chwała Bogu


 10|Q&A    >>|Questions & Answers   >>|Pytania i odpowiedzi


11| QL    >>|Cool    >>|Ekstra


 12|QT    >>|Cutie   >>|Kochanie


 13|RAD     >>|Raw, Unadulterated Dumbness    >>|

Prawdziwy, niedojrzały głupek


 14|RAEBNC     >>|Read And Enjoyed, But No Comment  >>|

Czytaj i się ciesz, ale nie komentuj


 15|RAW    >>|Rules As Written    >>|Zasady jak napisano


16| RE    >>|Regarding     >>|W odpowiedzi na… / W odniesieniu do…


17| RE Hi    >>| Again    >>|Witam znowu


 18|REHI     >>|Hi Again    >>| Witam znowu


19| RE’S     >>| Hi Again     >>|Witam znowu


20| RFC    >>|Request For Comment   >>|Prośba o komentarz


21| RFD    >>|Request For Discussion   >>| Dyskusja pożądana


 22|RFI    >>|Request For Information     >>|Prośba o informacje


23| RGDS    >>|Regards     >>|Pozdrowienia


24| RL     >>|Real Life    >>| Rzeczywiste (prawdziwe) życie


25| ROC    >>|POLSKIE Ręce opadają człowiekowi


 26|ROFL    >>|Roll On Floor Laughing   >>|Tarzając się po podłodze ze śmiechu


 27|ROTFL   >>|Roll On The Floor Laughing    >>|

Tarzając się po podłodze ze śmiechu


 28|ROTFLAHMS    >>|Roll On The Floor Laughing And Holding My Side   >>|Tarzając się po podłodze ze śmiechu i trzymając za boki


 29|ROTFLBTC     >>|Roll On The Floor Laughing Biting The Carpet  >>|

Tarzając się po podłodze ze śmiechu i gryząc dywan


30| ROTFLBTCUTS   >>| Roll On The Floor Laughing Biting The Carpet Unable To Stop  >>|

Tarzając się po podłodze ze śmiechu i gryząc dywan i nie mogąc przerwać


 31|ROTFLGO     >>|Roll On The Floor Laughing Guts Out     >>|

Tarzając się po podłodze ze śmiechu i wypluwając wnętrzności


32| ROTFLMAO   >>|Roll On The Floor Laughing My Ass Off   >>|

Tarzając się po podłodze ze śmiechu do rozpuku


 33|ROTFLMAOAPMP   >>| Roll On The Floor Laughing My Ass Off And Peeing My Pants  >>|

Tarzając się po podłodze ze śmiechu do rozpuku i lejąc w spodnie


 34|ROTFLSTC    >>|Roll On The Floor Laughing Scaring The Cat   >>|

Tarzając się po podłodze ze śmiechu i strasząc kota


 35|ROTM    >>|Right On The Money    >>|Tylko dla pieniędzy


36| RSN    >>|Real Soon Now    >>|Teraz; już


 37|RTD    >>|Read The Documentation     >>|Przeczytaj dokumentację


38| RTFAQ     >>|Read The FAQ     >>|Przeczytaj FAQ


39| RTFF    >>|Read The Fucking FAQ     >>|Przeczytaj pieprzone FAQ


40| RTFFAQ    >>|Read The Fucking FAQ    >>|Przeczytaj pieprzone FAQ


41| RTFM    >>|Read This Fucked Manual/Message    >>|

Przeczytaj ten pieprzony podręcznik/komunikat


 42|RTM    >>| Read This Manual/Message    >>|

Przeczytaj ten podręcznik/komunikat


 43|RTSM      >>|Read The Stupid Manual/Message    >>|

Przeczytaj ten głupi podręcznik/komunikat


 44|RUOK    >>|Are You OK?     >>|Wszystko w porządku?


45| RU M/F     >>|Are You Male/Female      >>|Jesteś mężczyzną czy kobietą?


46| RUMOF    >>| Are You Male Or Female    >>|Jesteś mężczyzną czy kobietą?


 47|RTW    >>|Repeat Whole Thing     >>|Powtórz całość


 48|RYFM    >>|Read Your Fucking Manual     >>|

Przeczytaj swój pieprzony podręcznik


Tłumaczenie Znaczeń z angielskiego zostało opracowane na podstawie wypowiedzi różnych osób i internatów !!! swiat-rozrywki.com

 

Powered by WordPress | ® świat rozrywki | Polityka cookies

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • Pinterest