Maj
28
2014

lista skrótów w języku English cześć 3

Najbardziej  popularne skróty English używane podczas komunikacji internetowej w komunikatorach , typu czat czy SMS w telefonie  . Skróty angielskie bardzo często są wykorzystywane w różnego typu dokumentach, pismach i instrukcjach. Nie zawsze jednak możliwe jest znalezienie odpowiednich objaśnień. Dla osób poszukujących wyjaśnień angielskich skrótów powstała  ta lista skrótów .  Cześć 3   Zawiera  546 Skrótów  oraz znaczenie Polskie

Poniżej zostały przedstawione slang skróty

z angielskiego cześć 3 z  5

używane w różnego typu dokumentach czy

też  komunikatorach czatowych oraz w wiadomościach SMS .

skróty

 są podane w następującej kolejności:

Numer  >> Skróty >> znaczenie angielskie >> Znaczenie polskie


1.|ASAFP >>| As Soon As Fucking Possible >>| Tak szybko jak tylko to kurwa możliwe


2.|ASAP >> |As Soon As Possible >>|Tak szybko jak tylko to możliwe


3.|ASL >>|Age, Sex, Location >>|Wiek, płeć, miejscowość


4.|ASTBAD >>| Any Stick To Beat A Dog  >>| Kto chce psa udeżyć, zawsze kij znajdzie


5.|ATB >>| All The Best >>| Wszystko najlepsze; Wszystkiego najlepszego


6.|ATM >>| At The Moment >>| W tej chwili


7.|ATSD >>|POLSKIE A tak swoją drogą


8.|ATSL >>| Along The Same Line >>| Wzdłuż tej samej linii


9.|ATYS  >>| Anything You Say >> |Cokolwiek powiesz


10.|AWA >>| As Well As  >>|Jak również; Zarówno


11.|AWGTHTGTATA  >>| Are We Going To Have To Go Through All This Again? >>|Czy znowu musimy to wszystko przechodzić?


12.|AWGTHTGTTA >>| Are We Going To Have To Go Through This Again?

>>|Czy znowu musimy to przechodzić?


13.|AWOL >>| Absent Without Leave >>|Nieobecność bez opuszczania


14.|AWYR  >>|Awaiting Your Reply >>|Oczekując Twojej odpowiedzi


15.|AYFQ  >>|Ask Your Fucking Question  >>|Zadaj swoje pieprzone pytanie


16.|AYOR  >>|At Your Own Risk >>|Na Twoje własne ryzyko


17.|AYPI  >>|And Your Point Is >>| A Twoim punktem widzenia jest…


18.|AYPTF  >>| Are You Playing The Fool? >>| Czy Ty sobie kpisz?


19.|B Bye  >>| Cześć (na do widzenia)


20.|B/C  >>|Because >>| Ponieważ


21.|B4 >>| Before >>| Wcześniej


22.|B4N >>|Bye For Now >>|Do zobaczenia, na razie


23.|BAD  >>|Broken As Designed >>|Zepsute z założenia

Złamany zgodnie z planem


24.|BAF  >>|Brain Alredy Fried >>|Mózg mi się już usmażył


25.|BAK >>|Back At Keyboard >>|Z powrotem przy klawiaturze (komputerze)


26.|BAM >>|By All Means >>|Wszelkimi sposobami

Za wszelką cenę

Oczywiście


27.|BAMF >>| Bad Assed Mother-Fucker >>|Pierdolony skurwysyn


28.|BAT >>|Back At Terminal >>|Z powrotem przy terminalu (komputerze)


29.|BB4N >>|Bye Bye For Now >>|Do zobaczenia, na razie


30.|BBFN >>Bye Bye For Now >>|Do zobaczenia, na razie


31.|BBIAB >>|Be Back In A Bit >>|Wracam za moment (za bit)


32.|BBIAF >>| Be Back In A Few (Minutes, …) >>|Wracam za chwilę (kilka minut,…)


33.|BBL >>|Be Back Later >>|Wracam później


34.|BBN >>|Bye Bye Now >>|Na razie


35.|BBR >>|Burnt Beyond Repair >>| Spalić, gdyż jest nie do naprawy


36.|BBS >>|Be Back Soon >>|Wracam wkrótce


37.|BBSL >>|Be Back Soon Or Later >>|Wrócę za chwilę lub później


38.|BC >>|Because >>|Ponieważ


39.|BCNU >>|Be Seein’ You >>|Do zobaczenia


40.|BD >>|Big Deal >>|Wielka mi rzecz


41.|BEG >>|Big Evil Grin >>|Złośliwy uśmiech


42.|BF >>|Boy Friend >>|Chłopak (w sensie sympatii)


43.|BFAI >>|Brute Force And Ignorance >>|Brutalna siła i ignorancja


44.|BFD >>|Big Fucked Deal >>|Wielka mi kurwa rzecz


45.|BFFL >>|Best Friends For Life >>|Najlepsi przyjaciele w życiu


46.|BFI >>|Brute Force And Ignorance >>|Brutalna siła i ignorancja


47.|BFN >>|Bye For Now >>|Do zobaczenia; Na razie


48.|BG >>|Big Grin >>|Wielki uśmiech


49.|BGFETE >>|Big Grin From Ear To Ear >>|Wielki uśmiech od ucha do ucha


50.|BICBW >>|But I Could Be Wrong >>|Ale mogę (mogłem) się mylić


51.|BIF >>|Basis In Facts >>|Oparte na faktach


52.|BIMBW >> |But I May Be Wrong  >>|Lecz mogę sie mylić


53.|BIOYIOP >>|Blow It Out Your I/O Port >>|Wyrzuć to z siebie; Powiedz wreszcie


54.|BiSwK >>|POLSKIE Bracia i Siostry w Klawiaturze


55.|BiŚwK  >>|POLSKIE Bracia i Siostry w Klawiaturze


56.|BITB  >>|Back In The Business >>|Z powrotem w interesie


57.|BKA >>| Better Known As  >>| Lepiej znany jako…


58.|BM >>|Bite Me >>|Ugryź mnie!


59.|BNM >>|By No Means  >>|Stanowczo nie

Bynajmniej

W żadnym razie

Wcale


60.|BOC >>|But Of Course >>|Ależ oczywiście


61.|BOFH >>|Bastard Operator From Hell >>|Pieprzony operator


62.|BOHICA >>|Bend Over, Here It Comes Again >>| Pochyl się, To nadchodzi znowu


63.|BOT >>|Back On Topic >>|Wracając do tematu


64.|BOWY >>|Be Off With You >>|Idź stąd


65.|BP,PPNMSP >>|POLSKIE Bardzo przepraszam, po prostu nie mogłem się powstrzymać


66.|BRB >>|Be Right Back >>|Zaraz wracam


67.|BRBGTGP >>|Be Right Back, Got To Go Pee >>|

Zaraz wracam, muszę iść się wysikać


68.|BRGDS >>|Best Regards >>|Najlepsze życzenia


69.|BRS >>| Big Red Switch >>|”Duży czerwony wyłącznik”


70.|BS  >>|Bull Shit   >>|Gówno prawda


71.|BSOD >>|Blue Screen Of Death >>|

Niebieski ekran śmierci (błąd w sustemie Windows)


72.|BST >>|But Seriously Though >>|Jednak na poważnie


73.|BTA >>|But Then Again >>|Ale przecież….


74.|BTDT >>|Been There Done That >>|Byłem tam, zrobiłem to


75.|BTDTGTS >>|Been There Done That, Got the T-Shirt >>|

Byłem tam, zrobiłem to i wygrałem podkoszulek


76.|BTS  >>|Better Than Shit >>|Lepsze niż gówno


77.|BTU >>|Back To You >>|Wracając do Ciebie


78.|BTW >>|By The Way >>| Swoją drogą; Przy okazji; A’propos; A tak w ogóle


79.|BWFH >>|Bastard Webmaster From Hell >>|Pieprzony webmaster


80.|BWK >>|Big Wet Kiss >>|Namiętny pocałunek


81.|BWL >>|Bursting With Laughter >>|Wybuchnąć śmiechem


82.|BYOB >>|Bring Your Own Booze >>|Przynieś swój własny alkohol


83.|C&G >>|Chuckle And Grin >>|Chichocząc i śmiejąc się


84.|C4N >>|Ciao For Now >>|Do zobaczenia, na razie


85.|CAD >>|Ctrl + Alt + Del Ctrl + Alt + Del


86.|CB >>|Citizens Band >>|Pospolite ruszenie


87.|CBL >>|Come Back Later >>|Wrócę później


88.|CFN >>|Ciao For Now >>|Do zobaczenia, na razie


89.|ChGW >>|POLSKIE  Chuj go wie


90.|ChOTP >>|POLSKIE Chcesz o tym porozmawiać? (zwykle złośliwe)


100.|CIS >>|Compuserve (Consumer) Information Service >>|

Punkt pomocy dla użytkowników komputerów (konsumentów)


101.|CNP >>|Continued in Next Post >>|Dokończenie w następnej wiadomości


102.|COTP >>|POLSKIE Chcesz o tym porozmawiać? (zwykle złośliwe)


103.|CRAFT >>|Can’t Remember A Fucking Thing  >>|

Nie mogę sobie tego przypomnieć


104.|CSS >>|Can’t Stop Smiling  >>|Nie mogę przestać się śmiać


105.|CU >>|See You  >>| Do zobaczenia


106.|CUL >>|See You Later >>|Do zobaczenia później


107.|CUL8R  >>|See You Later  >>| Do zobaczenia później


108.|CUNT  >>|See You Next Time >>| Do zobaczenia następnym razem


110.|CWYL >>|Chat With You Later >>|Pogadam z Tobą później


111.|CYA >>|See You >>|Do zobaczenia


112.|CYL >>|See You Later >>|Do zobaczenia później


113.|DCW >>|POLSKIE Dla Ciebie wszystko


114.|DGCC >>|POLSKIE De gustibus coś tam, coś tam…

(o gustach się nie dyskutuje)


115.|DIIK >>|Damned If I Know >>|Naprawdę nie wiem


116.|DILLIGAD >>|Does It Look Like I Give A Damn? >>|

Czy wygląda to tak, jakby mnie to obchodziło?


117.|DILLIGAF >>|Does It Look Like I Give A Fuck? >>|

Czy wygląda to tak, jakby mnie to obchodziło?


118.|DIY >>|Do It Yourself  >>|Zrób to sam


120.|DL (D/L) >>| Download >>|Ściąganie plików


121.|DLN >>|Don’t Leave Now >>| Nie odchodź teraz, Nie przestawaj


122.|DPAITNWL >>| Disturbing People And Irritating The Neighbours With Laughter  >>|Przeszkadzając ludziom i irytując sąsiadów śmiechem


123.|DSH >>|Desperately Seeking Help >>|Rozpaczliwie poszukuję pomocy


124.|DTRT >>|Do The Right Thing   >>|Zrób coś dobrego / Zrób to dobrze


125.|DUCT >>|Did You See That? >>|Widziałeś to?, Wiedziałeś o tym?


126.|DWBH >>|Don’t Worry Be Happy  >>| Nie przejmuj się


127.|DYHABF >>|Do You Have A Boyfriend?  >>| Czy masz chłopaka?


128.|DYHAGF   >>|Do You Have A Girlfriend?   >>|Czy masz dziewczynę?


129.|DYOH   >>|Do Your Own Homework   >>|Odrób swoją pracę domową


130.|EG  >>|Evil Grin  >>|Diabelski uśmiech


131.|EMML >>|E-mail Me Later >>|Napisz do mnie później


132.|EMSG >>|E-mail Message >>|Wiadomość pocztowa


133.|EOD >>|End Of Discussion >>|Koniec dyskusji


134.|EOM >>|End Of Message >>|Koniec wiadomości


135.|EOT >>|End Of Transmission (Thread) >>|Koniec dyskusji (wątku)


136.|ES&D >>|Eat Shit And Die >>|Spadaj; spieprzaj


137.|ESAD >>|Eat Shit And Die >>|Spadaj; spieprzaj


138.|ESADMF >>|Eat Shit And Die Mother Fucker  >>|

Spadaj; spieprzaj skurwysynie


139.|ETLA >>|Extended Three Letter Acronym >>|Rozszerzony trzyliterowy skrót


140.|EZ >>|Easy >>|Łatwizna


141.|F2F >>|Face To Face >>|

Twarzą w twarz; określenie na spotkanie w rzeczywistości


142.|FAQ >>|Frequently Asked Question >>| Często zadawane pytania


143.|FAS >>|For A Second >>|Na sekundę


144.|FAW >>|For A While >>|Na chwilkę


145.|FB >>|Furrowed Brow >>|Zmarszczone brwi


146.|FBOFW >>|For Better Or For Worse >>| Na dobre i na złe


147.|FDROTFL >>|Falling Down, Rolling On The Floor, Laughing >>|

Tarzać się ze śmiechu


148.|F&F >>|Fire And Forget >>|Spal i zapomnij


149.|FF >>|Fire And Forget >>|Spal i zapomnij


150.|FIIK  >>|Fucked If I Know  >>|Kurwa, nie wiem


151.|FISH  >>| First In, Still Here >>|Pierwszy wszedł i ciągle jest


152.|FITB  >>| Fill In The Blanks >>|Wypełnij puste miejsca


153.|FOAD >>|Fuck Off And Die >>|Spierdalaj


154.|FOAF  >>|Friend Of A Friend  >>| Przyjaciel przyjaciela


155.|FOD >>|Finger Of Death >>|Dotyk śmierci


156.|FOTLC  >>|Falling Off The Chair Laughing  >>| Usiąść sobie ze śmiechu


157.|FPSx  >>|POLSKIE Facet podpisujący się „x” (anonim)


158.|FTF >>|Face To Face >>|

Twarzą w twarz; określenie na spotkanie w rzeczywistości


159.|FTL >>|Faster Then Light >>|Szybciej niż światło


160.|FTTT  >>| From Time To Time >>|Od czasu do czasu


161.|FUBAR >>|Fouled/Fucked Up Beyond All Recognition/Repair >>|

Tego już nie da się naprawić


162.|FWIW >>|For What It’s Worth >>|Na ile to jest tego warte


163.|FY >>|Fuck You >>|Pieprz się


164.|FY&TSYRIO >>|Fuck You And The Sysop You Rode In On >>|

Pieprzę Ciebie i Sysop’a któremu włazisz w dupę


165.|FYA >>|For Your Amusement >>|Aby Cię ucieszyć


166.|FYATHYRIO >>|Fucked You And The Horse You Rode In On

>>|Pieprzę Ciebie i konia na którym przyjechałeś


167.|FYBITS >>|Fucking You, Buddy, I’m The Sysop >>|

Pieprzę Cię, jestem sysopem (administratorem systemu)


168.|FYDITM >>|Fuck You Directly In The Mouth >>|Pieprzę Cię


169.|FYE >>|For Your Entertainment >>|Aby Cię ucieszyć


170.|FYEO >>|For Your Eyes Only >>|Tylko do twojego wglądu


171.|FYI >>|For Your Information >>|Dla twojej informacji


172.|G >>|Grin >>|Uśmiech


173.|GA >>|Go Ahead No, >>|dalej


174.|GAFIA >>|Get Away From It All >>|Zabieraj się stąd


175.|GAMMD >>|Go Ahead Make My Day No, >>|dalej pokaż co potrafisz


176.|GBH >>|Great Big Hug >>|Mocne uściski


177.|GBH&K >>|Great Big Hug And Kiss >>|Mocne uściski i ucałowania


178.|GD&R >>|Grinning, Ducking And Running >>|Uśmiech, unik i ucieczka


179.|GDM8 >>|Good Day Mate >>|Miłego dnia


180.|GFC >>|Going For Coffee >>|Idę na kawę


190.|GFD >>|Going For Drink >>|Wyskakuję na drinka


200.|GG >>|Gotta Go >>|Muszę spadać


201.|GH >>|Getting Hard >>|Twardnieje


202.|GIGO >>|Garbage In Garbage Out >>|Śmiecie na wejściu, śmiecie na wyjściu


203.|GIWIST >>|Gee, I Wish I’d Said That >>|

Ojej, życzyłbym sobie powiedzieć coś takiego


204.|GL >>|Good Luck >>|Powodzenia


205.|GLGH >>| Good Luck And Good Hunting  >>|

Powodzenia i pomyślnych łowów


206.|GOK  >>|God Only Knows >>|

Bóg jeden raczy wiedzieć


207.|GMTA  >>|Great Minds Think Alike >>|

Wielkie umysły myślą podobnie


208.|GR8 >>|Great >>|Świetnie, super


209.|GTG >>|Got To Go >>|Muszę iść


210.|GFSY >>|Glad To See You >>|Cieszę się, że Cię widzę


211.|GW >>|Getting Wet >>|Staje się wilgotna


212|H >>|Hug   >>|Uściski


213.|HAGN >>|Have A Good Night >>|Życzę Ci miłej nocy


214.|H&K >>|Hug And Kiss >>|Uściski i ucałowania


215.|HAK >>|Hug And Kiss >>|Uściski i ucałowania


216.|HAND >>|Have A Nice Day >>|Życzę Ci miłego dnia


217.|HB >>|Hug Back >>|Uściski wzajemnie


218.|HF >>|Have Fun >>|Baw się dobrze


219.|HGW >>|POLSKIE chuj   go wie


220.|HHIS >>|Hanging Head In Shame >>|Spuścić głowę ze wstydu


221.|HHOJ >>|Ha Ha Only Joking >>|Ha ha to był żart


222.|HHOK >>|Ha Ha Only Kidding >>|Ha ha to był żart


223.|HHOS >>|Ha Ha Only Serious >>|Ha ha to było na poważnie


224.|HHTYAY >>|Happy Holidays To You And Yours  >>|Miłych wakacji


225.|HIWTH  >>| Hate It When That Happens >>|Nie cierpię jak to się dzieje


226.|HIH >>|Hope It Helps >>|Mam nadzieję, że to pomogło


227.|HMP >>|Help Me Please >>|Proszę o pomoc


228.|HNY >>| Happy New Year >>|Szczęśliwego Nowego Roku


229.|HORU >>|How Old Are You >>|Ile masz lat


330.|HSIK >>|How Should I Know >>|Jak miałem to wiedzieć?


331.|HTH >>|Hope That Helps >>|Mam nadzieję że to pomoże


332.|HYCFAPMSFTJ >>|Honestly You Couldn’t Find A Person More Suited For The Job>>|

Naprawdę nie moglibyście znaleźć osoby bardziej nadającej się do tej roboty


333.|IAC >>|In Any Case >>|W każdym razie; w każdym przypadku


334.|IAE >>|In Any Event >>|W każdym razie; w każdym przypadku


335.|IAIYH >>|It’s All In Your Head >>|To wszystko masz w głowie


336|IANAL >>| I Am Not A Lawyer >>|Nie jestem prawnikiem


337.|IC >>|I See >>|Aha


338.|ICBW >>|I Could Be Wrong >>|Mogę się mylić


339.|ICN >>|I See Now >>|Aha, teraz już wiem


340.|ICOCBW >>|I Could Of Course Be Wrong >>|Mogę się oczywiście mylić


341.|IDA >>|I Dislike Acronyms >>|Nie lubię skrótów


342.|IDK >>|I Don’t Know >>|Nie wiem


343.|IDTT  >>|I’ll Drink To That! >>|Wypiję za to!


344.|II >>|POLSKIE Inteligentny (-tna) /Inteligencja/ inaczej


345.|IIR  >>|If I Recall  >>|O ile pamiętam


346.|IIRC  >>|If I Recall Correctly >>|Jeśli dobrze sobie przypominam


347.|IIRCAID  >>|If I Recall Correctly And I Do >>|

Jeśli dobrze sobie przypominam, a sądzę, że tak


348.|IIRR >>|If I Recall Rightly >>|Jeśli dobrze sobie przypominam


349.|IITYWIMIWHTKY >>|If I Tell You What It Means, I Will Have To Kill You >>|Jeśli powiem ci, co to znaczy, będę musiał cię zabić


350.|IITYWIMWYBMAD  >>|If I Tell You What It Means, Will You Buy Me A Drink? >>|Jeśli powiem ci, co to znaczy, postawisz mi drinka?


351.|IKWYM >>|I Know What You Mean >>|Wiem co masz na myśli


352.|ILIC  >>|I Laughted, I Cried >>|Śmiałem się, płakałem


353.|ILU >>|I Love You >>|Kocham Cię


354.|ILY >>|I Love You >>|Kocham Cię


355.|IMAO  >>| In My Arrogant Opinion >>|Moim aroganckim zdaniem


356.|IMCAO >>|In My Completely Arrogant Opinion >>|

Moim kompletnie aroganckim zdaniem


357.|IMCO >>|In My Considered Opinion >>|W mojej rozważonej opinii


358.|IME >>|In My Experience >>|W moich doświadczeniach


359.|IMHO >>|In My Humble Opinion >>|Moim skromnym zdaniem


360.|IMNSHO >>|In My Not So Huble Opinion  >>| Moim nieskromnym zdaniem


361.|IMO >>|In My Opinion >>|Moim zdaniem


362.|IMOBO >>|In My Own Biased Opinion >>|Moim „zakręconym” zdaniem


363.|IMPE >>|In My Personal/Previous Experience >>|

Według moich osobistych/wcześniejszych doświadczeń


364.|IMPOV >>|In My Point Of View >>| Z mojego punktu widzenia


365.|IMS >>|I’m Sorry >>|Przepraszam


366.|IMVHO >>|In My Very Humble Opinion >>|

Moim bardzo skromnym zdaniem


367.|INL >>|I’m Not Laughing >>|Nie śmiałem się


368.|INPO >>|In No Particular Order >>|Niekoniecznie w dobrej (tej) kolejności


369.|IOU1 I >>|Owe You One >>|Jestem Ci winien jedną, jedno (kolejkę, piwo itp.)


370.|IOW >>|In Other Words >>|Innymi słowy


371.|IRL >>|In Real Life >>|W rzeczywistym świecie


372.|ISTM >>|I Seems To Me >>|Wydaje mi się


373.|ISTR >>|I Seem To Recall/Remember >>|Wydaje mi się, że sobie przypominam (że pamiętam)


374.|ISWYM >>|I See What You Mean >>|Wiem co masz na myśli


375.|ITRW  >>|In The Real World >>|W rzeczywistym świecie


376.|ITYM >>|I Think You Mean >>|Myślę, że chodzi ci o….


377.|IWALU >>|I Will Always Love You >>|Zawsze będę Cię kochał


378.|IWBNI >>|It Would Be Nice If >>|Byłoby miło gdyby…


379.|IWBS >>|I Was Being Stupid >>|Byłem głupi


380.|IYD >>|In Your Dreams >>|W Twoich marzeniach


381.|IYHO >>|In Your Humble Opinion >>|Twoim skromnym zdaniem


382.|IYKWIM >>|If You Know What I Mean >>|Jeśli wiesz co mam na myśli


383.|IYKWIMAITYD >>|If You Know What I Mean And I Think You Do >>|

Jeśli wiesz co mam na myśli, a wydaje mi się że wiesz


384.|IYSWIM >>|If You See What I Mean >>|Jeśli wiesz co mam na myśli


385.|J4G >>|Just For Grins >>|Po prostu dla śmiechu


386.|JAM >>|Just A Minute >>| Za moment


387.|JAS >>|Just A Second >>|Za sekundę


388.|JASE  >>|Just Another System Error >>|Po prostu kolejny błąd systemu


389.|JFG >>|Just For Grins >>|Po prostu dla śmiechu


390.|JFYI >>|Just For Your Information >>|Właśnie dla Twojej wiadomości


391.|JIC >>|Just In Case >>|Na wypadek


392.|JK (J/K) >>|Just Kidding  >>|To tylko żart


393.|JMO >>|Just My Opinion >>|Po prostu w mojej opinii


394.|JONCL >>|Jumping Onto Neighbour’s Car Laughing >>|

Skacząc ze śmiechem po samochodzie sąsiada


395.|JSNM >>|Just Stark Naked Magic >>|Pełna całkowita magia


396.|JTLYK  >>|Just To Let You Know   >>|Powinieneś to wiedzieć


397.|JTYWTK   >>|Just Thought You Wanted To Know>>|

Pomyśl jeśli chcesz wiedzieć


398.|K  >>|Kiss  >>|Buziak


399.|KB  >>|Kiss Back  >>|Buziak wzajemnie


400.|KHYF >>|Know How You Feel >>|Wiem co czujesz, wiem jak się czujesz


401.|KISS >>|Keep It Simple, Stupid  >>| Niech to będzie proste


402.|KMYF >>|Kiss Me You Fool >>|Całuj mnie głupcze


403.|K/N>K    >>|POLSKIE Kawa przez nos na klawiaturę

(oznacza przeczytanie bardzo zabawnego tekstu)


404.|KOC  >>|Kiss On Cheek   >>|Buziak w policzek


405.|KOL  >>|Kiss On Lips   >>|Całus w usta


406.|KOTC  >>|Kiss On The Cheek   >>|Buziak w policzek


407.|KWIM   >>|Know What I Mean   >>|Wiesz co myślę?


408.|L   >>|Laugh   >>|Śmiech


409.|L8R   >>|Later  >>| Do zobaczenia później


410.|L8R   G8R   >>|Later ‚Gater    >>|Na razie, trzymaj się


411.|LAB&TYD  >>|Life Is A Bitch & Then You Die  >>|

Życie jest brutalne i pełne zasadzek („Lajf is brutal and full of zasadzkas”)


412.|LABTYD   >>|Life Is A Bitch, Then You Die   >>|

Życie jest brutalne i pełne zasadzek („Lajf is brutal and full of zasadzkas”)


413.|LAFS   >>|Love At First Sight (Site)   >>|Miłość od pierwszego wejrzenia


414.|LAGNAF   >>|Let’s All Get Nacked And Fuck   >>|

Rozbierzmy się wszyscy i pieprzmy się


415.|LAY   >>|Looking At You   >>|Patrząc na Ciebie


416.|LDR   >>|Long Distance Relationship   >>|Znajomość (miłość) na odległość


417.|LHM   >>|Lord Help Me   >>|Panie (Boże) pomóż mi


418.|LHU   >>|Lord Help Us   >>|Panie (Boże) pomóż nam


419.|LIS   >>|Lost In Space   >>|Zagubiony w przestrzeni


420.|LJBF   >>|Let’s Just Be Friends   >>|Bądźmy przyjaciółmi


421.|LLAL   >>|Laughing Like A Lunatic  >>|Śmiać się jak obłąkany


422.|LLTA  >>|Lots And Lots Of Thunderous Applause   >>|Gorący aplauz


423.|LMAO   >>|Laughing My Ass Off    >>|Śmiejąc się do rozpuku


424.|LO   >>|Lust (Love) Object   >>|Obiekt pożądania (miłości)


425.|LOIS  >>| Laughing On The Inside  >>|Śmiać się w duchu


426.|LOL   >>|Laugh Out Loud   >>|Śmiech na sali


427.|LOL   >>|Lots Of Love   >>|Gorące pozdrowienia


428.|LOLA   >>|Laugh Out Loud Again   >>|Ponownie śmiech na sali


429.|LOLAK   >>|Lots Of Love And Kisses   >>|Gorące pozdrowienia i ucałowania


430.|LOOL  >>|Laughing Out Outrageously Loud   >>|Szalony śmiech na sali


431.|LOMS   >>|Looking Over My Shoulder   >>|Patrząc przez ramię


432.|LTIP  >>|Laughing Till I Puke  >>|

Śmiech aż do rozpuku (w oryginale: do porzygania się)


433.|LTNC   >>|Long Time, No See   >>|Wiele czasu się nie widzieliśmy


434.|LTNS   >>|Long Time, No See   >>|Wiele czasu się nie widzieliśmy


435.|LTNT   >>|Long Time, No Type   >>|Wiele czasu nie pialiśmy do siebie


436.|LTS    >>|Laughing To Self   >>|Śmiać się do siebie


437.|LTR   >>|Long Term Relationship   >>|Znajomość na dłuższą metę


438.|LU4E&A   >>|Love You For Ever And Always   >>|Kocham Cię na wieki


439.|LUWAMH   >>|Love You With All My Heart   >>|Kocham Cię całym sercem


440.|LWR   >>|Launch When Ready   >>|Włącz gdy będziesz gotowy


441.|LY   >>|Love You   >>|Kocham Cię


442.|LYL   >>|Love You Lots   >>|Kocham Cię mocno


443.|LYLAB   >>|Love You Like A Brother   >>|Kocham Cię jak brata


444.|LYLAS   >>|Love You Like A Sister    >>|Kocham Cię jak siostrę


445.|M8 Mate   >>|Przyjaciel (potocznie: żona, mąż)


446.|MBSZ   >>|POLSKIE Moim bardzo skromnym zdaniem


447.|MCIBTYC    >>|My Computer Is Better Than Your Computer  >>|

Mój komputer jest lepszy od Twojego


448.|MEG    >>|Mega Evil Grin   >>|Bardzo złośliwy uśmiech


449.|MEGO   >>|My Eyes Glaze Over   >>|Wzruszyłem się


450.|MHBFY   >>|My Heart Bleeds For You   >>| Moje serce krwawi przez Ciebie


451.|MMF   >>|Make Money Fast    >>|Szybki zarobek


452.|MNTZBSZ   >>|POLSKIE Moim nie tak znowu bardzo skromnym zdaniem


453.|MOF   >>|Male Or Female   >>|Facet czy kobieta?


454.|MOFO    >>|My Own Fucking Organization    >>|

Moja własna pieprzona organizacja


455.|MORF    >>|Male Or Female    >>|Facet czy kobieta?


456.|MOTAS   >>|Member Of The Appropriate Sex  >>|

Przedstawiciel (-ka) właściwej płci


457.|MOTOS    >>|Member Of The Opposite Sex   >>|

Przedstawiciel (-ka) przeciwnej płci


458.|MOTSS   >>|Member Of The Same Sex    >>|

Przedstawiciel (-ka) tej samej płci


459.|MPTY   >>|More Power To You    >>|Więcej władzy dla Ciebie


460.|MSG   >>|Message    >>|Wiadomość


461.|MSPANC    >>|POLSKIE Mogłem się powstrzymać ale nie chciałem


462.|MSZ   >>|POLSKIE Moim skromnym zdaniem


463.|MTFBWY    >>|May The Force Be With You!   >>|Niech moc będzie z Tobą!


464.|MYK   >>|Minimize Your Keystrokes   >>|Przestań o tym pisać (gadać)


465.|MYOB   >>|Mind Your Own Business   >>|Pilnuj swoich spraw


466.|N2S    >>|Needless To Say    >>|Nie ma potrzeby mówić


467.|NA (N/A)   >>|Not Acceptable/Available    >>|Nie dozwolone / Nie osiągalne


468.|NALOPKT    >>|Not A Lot Of People Know That    >>|Mało ludzi wie o tym


469.|NB    >>|POLSKIE Nota bene (warto zaznaczyć, zauważyć)


470.|NB    >>|Nota Bene Nota bene    >>|(warto zaznaczyć, zauważyć)


471.|NBD    >>|No Big Deal     >>|Bez rewelacji


472.|NBIF    >>|No Basis In Facts    >>|Bezpodstawnie


473.|NC     >>|No Comments     >>|Bez komentarza


474.|NFI    >>|No Friggin’ Idea     >>|Nie dopracowany pomysł


475.|NFW    >>|No Fucking Way    >>|Nie ma mowy!


476.|NFWM   >>|No Fucking Way Man   >>|Nie ma mowy!


477.|NG    >>|Nice Guy/Gal    >>|Fajny chłopak (dziewczyna)


478.|NHOH   >>|Never Heard Of Him/Her  >>|Nigdy nie słyszałem o nim/niej


479.|NIMBY    >>|Not In My Backyard   >>|

Nie w mojej Organizacji (ekipie, paczce,…)


480.|N-Joy  >>| Enjoy    >>|Ciesz się


481.|NK    >>|New Kid   >>|Nowy (kolejny) dzieciak


482.|NM   >>|Never Mind    >>|Nic ważnego, Nie ma sprawy


483.|NMTBS    >>|Nothing More To Be Said   >>|Nic więcej do dodania


484.|NONYB    >>|Non Ya Business   >>| Nie Twój interes


485.|NOYB    >>|None Of Your Business   >>|Nie Twój interes


486.|NP (N/P)    >>|No problem    >>|Nie ma sprawy


487.|NPNG    >>|No Pain No Gain   >>|Nie ma bólu, nie ma zysku


488.|NRN    >>|No Replay Neccessery   >>|Odpowiedź nie jest konieczna


489.|NSS    >>|No Shit, Sherlock    >>|Poważnie?, Co Ty nie powiesz?


490.|NTDBWY    >>|Nice To Do Business With You   >>|Miło robić z Tobą interesy


491.|NTG    >>|POLSKIE Nie ta grupa


492.|NTG   >>|Not This Group   >>|Nie ta grupa


493.|NTK    >>|Need To Know    >>|Potrzebuję wiedzieć


494.|NTK     >>|Nice To Know     >>|Dobrze by było wiedzieć


495.|NTYMI     >>|Now That You Mention It     >>|Skoro już o tym wspominasz


496.|OAO    >>|Over And Out    >>|Bez odbioru


497.|OATUS    >>|On A Totally Unrelated Subject    >>|Kompletnie nie w temacie


498.|OAUS    >>|On An Unrelated Subject    >>|Nie w temacie


499.|OB    >>|Obligatory    >>|Obowiązkowo


               500|OBJ   >>| Obligatory Joke    >>|Nie na poważnie (koniecznie żartuj)


501.|OBTW      >>|Oh, By The Way Och,      >>|a tak przy okazji…


502.|OIC    >>|Oh I See    >>|Och rozumiem, Aha


503.|OIW    >>|POLSKIE O ile wiem


504.|OH    >>|Off Hand    >>| Precz z łapami


505.|OK  All         >>| Correct      >>|Wszystko w porządku


506.|OL     >>|Old Lady     >>|Starsza pani


507.|OM    >>|Old Man   >>| Starszy pan


508.|OMG    >>|Oh My God    >>|O, Boże!


509.|ONNA    >>|Oh No, Not Again!    >>|Och nie, tylko nie znowu!


510.|ONNTA    >>|Oh No, Not This Again!    >>| Och nie, tylko nie znowu to samo!


511.|OO    >>|Over And Out    >>|Bez odbioru


512.|OOI    >>|Out Of Interest    >>|Poza zainteresowaniem


513.|OOO    >>|Out Of Order    >>|Zepsute


514.|OOTC    >>|Obligatory On Topic Comment   >>|

Obowiązkowy komentarz do tematu


515.|OOTQ    >>|Out Of The Qestion    >>|Nie ma mowy


516.|ORN     >>|Oh Really Now    >>|Teraz poważnie


517.|OT    >>|Off-Topic     >>|Nie na temat


518.|OTF    >>|On The Floor    >>|Na podłodze


519.|OTL    >>|Out To Lunch     >>|Wyszedłem na obiad


520.|OTOH    >>|On The Other Hand     >>| Z drugiej strony…


521.|OTOOH     >>|On The Other Other Hand      >>|Z drugiej, drugiej strony…


522.|OTT     >>|Over The Top      >>|Ponad wszystko


523.|OTTH    >>|On The Third Hand       >>|A jeszcze z innej strony…


524.|OUSU    >>|Oh, You Shut Up!    >>| Zamknij się!


525.|P? Beg    >>|Your Pardon?      >>|Słucham?


526.|PB       >>| Potty Break     >>|Pora do kibelka


527.|PCYLIHOONL     >>|Please Cross Your Legs, I Have Only One Nail Left  >>| Proszę, skrzyżuj nogi, został mi tylko jeden gwóźdź


528.||PDA    >>|Public Display of Affection   >>|

Publiczne obnażanie się ze swoich uczuć


529.|PDS     >>|Please Don’t Shoot    >>|Proszę nie strzelać


530.|PFM    >>|Pure Fucking Magic     >>|Czysta pieprzona magia


531.|PG    >>|Pretty Good    >>|Nieźle


532.|PITA     >>|Pain In The Ass   >>|Uciążliwe (jak czyrak na dupie)


533.|PLMK     >>|Please Let Me Know    >>|Proszę poinformujcie mnie


534.|PLS    >>|Please    >>|Proszę


535.|PM    >>|Preventive Maintenance    >>|

Profilaktyczna konserwacja (ochrona)


536.|PMBI    >>|Pardon My Butting In    >>|Przepraszam za wtrącanie się


537.|PMFBI    >>|Pardon Me For Butting In    >>|Przepraszam za wtrącanie się


538.|PMFJI    >>|Pardon Me For Jumping In    >>| Przepraszam że podskakuje w


539.|PMJI    >>|Pardon My Jumping In     >>|Przepraszam za wtrącanie się


540.|PMP     >>|Peeing My Pants    >>|Oszczałem swoje spodnie


541.|PNMSP     >>|POLSKIE Przepraszam nie mogłem się powstrzymać


542.|POETS    >>|Piss Of Early Tomorrows Saturday   >>|Odczep się , jutro sobota


543.|POM    >>|Phase Of The Moon     >>|Faza księżyca


544.|To     >>|You Too     >>|Wzajemnie


545.|4      >>|For     >>|Dla


546.|4U        >>|For You     >>|Dla Ciebie, Dla was


Tłumaczenie Znaczeń z angielskiego zostało opracowane na podstawie wypowiedzi różnych osób i internatów !!! swiat-rozrywki.com

 

Powered by WordPress | ® świat rozrywki | Polityka cookies

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • Pinterest