Maj
27
2014

lista skrótów w języku English cześć 2

Najbardziej  popularne skróty English używane podczas komunikacji internetowej w komunikatorach , typu czat czy SMS w telefonie  . Skróty angielskie bardzo często są wykorzystywane w różnego typu dokumentach, pismach i instrukcjach. Nie zawsze jednak możliwe jest znalezienie odpowiednich objaśnień. Dla osób poszukujących wyjaśnień angielskich skrótów powstała  ta lista skrótów . Cześć 2 Zawiera  37 Skrótów oraz znaczenie Polskie

Poniżej zostały przedstawione slang skróty

z angielskiego cześć 2 z 5

używane w różnego typu dokumentach czy

też  komunikatorach czatowych oraz w wiadomościach SMS .

skróty

 są podane w następującej kolejności:

Numer  >> Skróty >> znaczenie angielskie >> Znaczenie polskie

 


1.| A/S/L  >> | Age, Sex, Location  >> | Wiek, płeć, miejscowość


2.| AAAAA >> | American Association Against Acronym Abuse  >>| Amerykańskie Stowarzyszenie Przeciwko Nadużywaniu Skrótów


3.| AAE  >>| At All Events  >>| Na wszelki wypadek


4.| AAMOF  >>| As A Mater Of Fact   >>|  W istocie


5.| AAR  >>| At Any Rate   >> | W każdym razie


 6.| ABCDTF  >> | A Burnt Child Dreads The Fire  >>|  Kto się sparzy gorącym, ten na zimne dmucha


 7.| ABOC  >>  | A Bone Of Contention >>| Przedmiot sporu, Kość niezgody


8.| ABT >>| About >>| Mniej więcej, w przybliżeniu


 9.| ACATS  >>| As Cross As Two Sticks  >> |  Zły jak osa, Rozgniewany


10.|  ADN  >>| Any Day Now  >> | Na dniach


11.| AFAIC  >>  | As Far As I’m Concerned  >> | Jak tylko się skoncentruję


12.| AFAICR  >>|  As Far As I Can Recall  >>| O ile sobie przypominam


13.| AFAICT  >>   | As Far As I Can Tell  >> |  O ile mogę powiedzieć


14 .|  AFAIK   >> |  As Far As I Know  >> |  Z tego co mi wiadomo


15. | AFAIR   >> |  As Far As I Remember  >> |  O ile pamiętam


16.| AFAR  >>|  As Far As Remember  >> |  O ile pamiętam


17.| AFAYC   >> | As Far You’re Concerned  >> | Jak tylko się skoncentrujesz


18.| AFAYK   >> |  As Far As You Know >> |  Z tego co Ci wiadomo


 19.|AFINIAFI  >> |  A Friend In Need Is A Friend Indeed   >> | Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie


20.| AFITP   >> | A Flash In The Pain  >> |  Słomiany ogień; Fiasko; Klapa


21.| AFJ >> | April Fool’s Joke >> | Żart Prima Aprilisowy


22.| AFK >> |Away From Keyboard  >> |  Z dala od klawiatury


23.| AFS  >> | At First Sight  >> | Na pierwszy rzut oka


 24.|AFU  >> | All Fucked Up  >> | Wszystko się spieprzyło


 25.|AI >> |1. As If   >> | 1. Jak gdyby, jakby  >> | 2. Artificial Intelligence >>|   2. Sztuczna inteligencja


26.| AIM >> |  Another IBM Mistake >> | Kolejna pomyłka…


27.| AISI >> | Ah I See It >> |Aha, rozumiem


28.| AIUI  >>  | As I Understand It   >>  | Na ile to rozumiem


29.| AKA  >>  | Also Known As  >> |  Znane (-y/-a) także jako


30.| ALAP >> |  As Late As Possible  >> |  Tak późno, jak to jest możliwe


31.| AMF  >>  |  Adios, Mother Fucker   >> | Żegnaj skurwielu


32.| AML  >> | All My Love   >>  | Wszystkie moje miłości


 33.|ANFAWFOS  >> |  And Now For A Word From Our Sponsors  >> | A teraz słowo od naszych sponsorów


34.| ANFSCD >> | And Now For Something Completely Different >> |  A teraz coś zupełnie innego


35.| AOL >> | Army Of Lamers  >> | Rzesze lamerów


36.| APO >> | POLSKIE A przy okazji


 37.|ARD  >> |  A Rain Day >> |Czarna godzina; Ciężkie chwile


Tłumaczenie Znaczeń  z  angielskiego  zostało opracowane na podstawie wypowiedzi różnych osób i internatów !!! swiat-rozrywki.com

 

Powered by WordPress | ® świat rozrywki | Polityka cookies

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • Pinterest