Gru
29
2016

Domino gra z historią

dominoHistoria gry domino zaczyna się w Azji i wywodzi się dawniejszych różnych gier w kości, tak jak same kamienie są modyfikacją tradycyjnych kości. Najstarsze formy gry domino za pomocą różnych rodzajów kamieni, od bardzo zbliżonych do dzisiejszych aż do niezwykle ozdobnych i zawiłych, znane były od



dawna w Chinach pod nazwą „kwat pai” (dosłownie: „tabliczki kościane”)[1]. Przypuszcza się też, że gra mogła być znana starożytnym Grekom i Hebrajczykom. Najstarszy znany komplet domina został odkryty w Egipcie w ruinach Teb. Należał do zbioru przedmiotów umieszczonych w grobowcu Tutanchamona, egipskiego faraona XVIII dynastii, w latach 1333–1323 p.n.e. Zdaniem niektórych badaczy znaleziona gra po prostu bardzo przypomina domino. Częściej przyjmuje się, że domino narodziło się w Chinach w XII wieku, w czasach dynastii Song (960-1279)[2]. Kamienie domina przywiózł do Europy bezpośrednio z Chin i rozpowszechnił znajomość gry pod koniec XIII w. wenecki podróżnik Marco Polo[1]. W Europie gra rozpowszechniła się w XVIII stuleciu.

Zasady na kostkach omino znajduje się pewna liczba oczek od 0 do 6. W zestawie do gry występują klocki z każdą kombinacją oczek i każda kombinacja występuje dokładnie jeden raz.

Na początku każdy z graczy otrzymuje po 7 klocków i jeden z uczestników zostaje wylosowany jako rozpoczynający. Wykłada on dowolny ze swoich klocków, rozpoczynając tzw. łańcuch, do którego końców gracze następnie dokładają kolejno po jednym dominie, ale w ten sposób, że liczba oczek na końcach stykających się klocków musi być jednakowa.

Wariant 1. Pierwszy gracz wykłada 3-6, drugi dokłada 6-4.Klocki, które posiadają jednakową liczbę oczek na obu końcach, to tzw. duble. Duble dokłada się do końców łańcucha obrócone pod kątem 90 stopni, a po wyłożeniu pierwszego dubla układ łańcucha jest modyfikowany, tak by znajdował się on (pierwszy dubel) na samym środku. Istnieje odmiana gry, w której końce pierwszego dubla stanowią dwa dodatkowe końce łańcucha, do których można dokładać kolejne klocki (patrz niżej, rozdz. Odmiany).

Wariant 2. Dwa duble w łańcuchu ułożone pod kątem 90 stopni.Jeśli gracz nie posiada klocka, który mógłby dołożyć do jednego z końców łańcucha, musi pobrać domino spośród nierozdanych i dołożyć je; jeśli pobrane domino nie może zostać dołożone, pobiera kolejne aż do skutku bądź do wyczerpania nierozdanych klocków (jeśli dojdzie do wyczerpania i nie będzie mógł nic dołożyć, to traci kolejkę).
Punktacja i zakończenie

Gracze zdobywają punkty, jeśli po wyłożeniu klocka suma oczek na końcach łańcucha jest podzielna przez pięć; otrzymuje wtedy liczbę punktów równą tej sumie. W przypadku dubli do sumy liczą się oczka z obu końców domina.

Wariant 3. Suma oczek na końcach łańcucha równa się 10; gracz uzyskuje 10 pkt.

W momencie wyłożenia przez gracza swojego ostatniego domina następuje koniec rundy; gracz ten wygrywa rundę i otrzymuje liczbę punktów równą sumie oczek na niewykorzystanych klockach przeciwnika, zaokrągloną do najbliższej wielokrotności piątki.

Runda może również zakończyć się w sytuacji, kiedy wyczerpią się nierozdane domina i żaden z graczy nie będzie miał możliwości dołożenia klocka do żadnego z końców łańcucha; rundę wygrywa wtedy ten z nich, który posiada mniejszą sumę oczek na swoich niewykorzystanych klockach i otrzymuję liczbę punktów równą sumie oczek z klocków przeciwnika pomniejszoną o liczbę oczek ze swoich i zaokrągloną do najbliższej wielokrotności piątki.

Zwycięzca rundy wykłada domino jako pierwszy w kolejnej rundzie.

Gra toczy się do momentu uzyskania przez któregoś z graczy z góry ustalonej liczby punktów (zwykle 100, 250 lub 500).
Odmiany

Istnieje możliwość gry w domino z łańcuchem o czterech końcach. Po wyłożeniu pierwszego dubla ułożenie łańcucha jest modyfikowane, tak by znajdował się on na środku, a po dołożeniu klocków do jego boków, możliwe jest również dokładanie od góry i dołu.


Wariant 4.
Łańcuch z czterema końcami i dublem 3-3 w środku.

Wariant 5.. Łamigłówka Domino polega na odnalezieniu kostek domina (granic między kostkami) na planszy prezentującej oczka domina.

Wariant 6..Czterej gracze otrzymują po siedem kamieni. Zaczyna gracz posiadający dublet szóstek, otwierając łańcuch czterostronny. Pozostałe zasady jak w domino „zwykłym”.

Wariant 7..
Kamienie dokłada się jak w zwykłym dominie, ale punktowane są układy, przy których suma oczek na końcach szeregu jest podzielna przez pięć. Dublety obowiązkowo układa się w poprzek, zliczając wszystkie punkty na kamieniu. Zatem jeżeli na jednym końcu jest kamień [4-4] a na drugim [6-6] to gracz uzyskuje 4+4+6+6=20 20/5=4 punkty. Jeśli pierwszym wyłożonym kamieniem jest dublet, otwiera on łańcuch czterostronny (kolejne kamienie można do niego dostawiać zarówno „wzdłuż” jak i „w poprzek”). W tej sytuacji punkty sumuje się ze wszystkich otwartych końców. W niektórych odmianach łańcuch jest czterostronny z założenia i wtedy kamienie można dostawiać „w poprzek” do pierwszego wyłożonego dubletu (nawet jeżeli nie jest on pierwszym wyłożonym kamieniem).
Wariantem jest domino trójkowe, w którym punktowane są układy o sumie oczek podzielnej przez trzy. W jednym zagraniu można zatem uzyskać maksymalnie sześć punktów ([3-3]+[6-6] lub [6-x]+[6-6])

Wariant 8..
Kamienie dokłada się tak, aby suma oczek na przystawianych do siebie polach dawała liczbę siedem. Ponieważ „mydła” mają wartość zero, nie jest możliwe uzyskanie tej liczby i gra byłaby zakończona. Ten problem pozwalają rozwiązać „matadory”; są to kamienie: [0-0], [1-6], [2-5], [3-4]. Dostawione do „mydeł” pozwalają kontynuować grę (z drugiej strony matadora należy też dostawić mydło). Matadora dostawia się „w poprzek”. Posiadacz matadora może go też wyłożyć w dowolnym miejscu, tak jak zwykły kamień (czyli wzdłuż), lub w poprzek; wtedy po drugiej stronie należy dołożyć kamień z taką samą liczbą oczek.

Wariant podstawowy..
Kamienie dokładane są tak, aby stykające się pola miały taką samą liczbę oczek. Jeśli kolejny gracz nie posiada kamienia, który mógłby dołożyć według podanej zasady, dobiera kamień z pozostałej na stole puli. Według umowy, jeśli dobrany kamień również nie pasuje do wyłożonych, gracz dobiera dalsze kamienie, aż do wybrania właściwego (lub wyczerpania talonu), lub ruch wykonuje gracz następny. Wygrywa gracz, który pierwszy wyłoży wszystkie posiadane kamienie lub „zamknie” grę wykładając kamień jednym polem pasujące do jednego końca utworzonego z wykładanych kamieni „węża” a drugim – do drugiego końca. Grę można kontynuować przez kilka partii, sumę punktów na kamieniach nie wyłożonych zapisując na konto gracza kończącego partię, aż do osiągnięcia przez jednego z graczy ustalonej liczby punktów.

Powered by WordPress | ® świat rozrywki | Polityka cookies

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • Pinterest